Maak de juiste keuzes met

Credit Analytics

Rapportages moeten door analyse leiden tot  bruikbare sturingsinformatie. Rapporteren is geen doel op zich, maar een middel om de juiste keuzes te maken bij de inrichting van processen. De uitgebreide manier van vastleggen van gegevens en werkzaamheden in Credit Navigator maakt het mogelijk om alle input te relateren aan de uiteindelijke output. Deze output valt weer te gebruiken voor procesverbetering en scoremodellen.