Nieuwe vorderingskansen met de

Schuldbewaking module

Voordelen

  • Extra scoringskansen doordat u automatisch wordt gewezen op afgewikkelde maar (deels) onbetaalde dossiers bij wijzigingen op een debiteur. 
  • Eerder afgewikkelde dossiers kunnen alsnog worden omgezet naar een bewakingsmap.

Met de Schuldbewaking module kan bij het afwikkelen van een dossier een bewakingsmap worden aangemaakt. Een tot dusver niet (volledig) betaalde vordering kan zo alsnog worden bewaakt. Bij een wijziging op de debiteur (nieuwe vordering, vastleggen regeling, etc.) wordt u automatisch gewezen op de bewakingsmap zodat u alsnog over kunt gaan tot incasso.

 

Vereisten

  • Credit Navigator basisapplicatie

Meer informatie

Een live demonstratie of meer informatie over de toegevoegde waarde van Credit Navigator?

Neem contact op