Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij streven er naar om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. EuroSystems aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven er naar om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij EuroSystems of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan EuroSystems. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door EuroSystems.

.


Adresgegevens

Newtonbaan 1
3439 NK Nieuwegein

Postbus 1213
3430 BE Nieuwegein