Credit Navigator

Basiscursus

De ideale opleiding voor nieuwe (incasso)medewerkers: De basisopleiding bestaat uit twee onderdelen, te weten “relaties” en “mappen” en geeft inzicht in het aanmaken en beheren van relaties en het behandelen van mappen (dossiers).

Voor wie?

Incassomedewerkers, dossierbehandelaars.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis van Credit Navigator nodig. Enige ervaring met bijvoorbeeld CRM-pakketten of andere vormen van digitaal informatiebeheer is welkom.

Inhoud van de opleiding

 • Algemene bediening Credit Navigator en gebruik van de online handleiding
 • Aanmaken basisgegevens van een relatie, o.a. adres-, telecom- en bankgegevens  
 • Vastleggen van relatiesoorten (Natuurlijk persoon,  Eenmanszaak, Rechtspersoon, etc.)  en rollen (Debiteur, Eiser, Crediteur etc.)
 • Notities en gestructureerde extra informatie vastleggen
 • Insolventiegegevens en informatie GBA
 • Interrelaties vastleggen (Huwelijk, Samenleving, VOF, etc.) ten behoeve van  automatische koppeling van gezamenlijke dossiers
 • Opvraagprogramma’s met betrekking tot adressen, interrelaties en inkomstenbronnen Incasso-, huur-, alimentatiemappen en losse opdrachten aanmaken
 • Bestaande mappen zoeken, opvragen en onderhouden
 • Mapsjablonen aanmaken voor veelvuldig terugkerende opdrachten van opdrachtgevers
 • Mappenbeheer informatie
 • Gespreksnotities, regelingen en inhoudingen vastleggen
 • Mappen voorbereiden voor afwikkeling
 • Aanmaken correspondentie en exploten in een map
 • Algemene kosten, betalingen bij cliënt, balie ontvangsten boeken en corrigeren
 • Combinatiemappen (meerdere mappen per relatie opvragen)
 • Agenda: lijsten maken en opvragen
 • Stand van zaken en algemene overzichten
 • Praktijkopdrachten welke u tijdens de les uitvoert en direct met de docent bespreekt

Na de opleiding heeft u

 • Inzicht in de opbouw van het relatiebestand, waarbij de basisfacetten van relaties en de rollen worden behandeld
 • Een volledig inzicht in de aanmaak van incasso-, huur- alimentatie- en los-explootmappen
 • Verder bent u in staat mappen efficiënt te agenderen en beheren

Alle opleidingen duren van 09.00 - 16.00 uur en worden in ons opleidingslokaal in Nieuwegein verzorgd.

(Meerdere cursisten) aanmelden

Meld u aan door het EuroTrain aanmeldingsformulier in te vullen. Wilt u meerdere cursisten aanmelden? Geeft u dat dan aan in het opmerkingenveld of stuurt u de informatie rechtstreeks naar eurotrain@eurosystems.nl. Wij nemen contact met u op om uw deelname door te spreken en te bevestigen.